Znamenia (nová pieseň)

:::

Úprava nedávnej básne

:::

Na oblohu fúknem ešte
trocha snovej oranžovej

Vlak pôjde večerom, vlak pôjde večerom,
vlak pôjde večerom

Teraz si môžem vydýchnuť,
teraz ťa môžem pustiť,
teraz si môžem vydýchnuť

Modré behy na koži
rozloženými akordmi

Vyššie a hlbšie, vyššie a hlbšie,
vyššie a hlbšie

Odpovede vzdialeností znamienok
a znamení medzi nami,
odpovede vzdialeností znamienok
a znamení

Odtlačky amuletov
dvíhajú ruky

v tápavom geste, v tápavom geste,
v tápavom geste

Dnes sa ma nepýtaj,
dnes neviem odpovedať,
dnes sa ma nepýtaj,
dnes neviem

Stožiare stoja a svietia,
bdejú nad tieňmi stebiel

Akoby si nevedel, akoby si nevedel,
akoby si nevedel,

že koľaje sú spojené pražcami,
aby vydržali, kým sa dotknú,
koľaje sú spojené pražcami,
kým sa dotkneme v nekonečne

V nekonečne, v nekonečne, v nekonečne

Sdílejte | Share : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.