Texty/Lyrics

::: LA VA

::: LASKALA

Nahá som ti krajina,
skala, čo do nej mačky zatínaš,
nahá som ti krajina,
celý sa do mňa rozpínaš

Keby som vedela stáť,
s vetrom sa nelámať,
do mora nepadať

Keby som vedela stáť,
ticho sa rozrastať,
keby som vedela rásť

Hlboká je naša roklina,
čoraz viac sa so mnou prelínaš

Keby som poznala jar
ticho sa rozvíjať,
pomaly do teba rásť

Keby som spoznala jar
ticho sa rozrastať,
pomaly pri tebe stáť

::: VLNA

Na tráve som videla sny plávať,
vlne sa podobáš
Na vlnách som počula dni spievať,
slovám sa odovzdáš

A človek ponorený do nich spí,
vlne sa podobá
Ak z vody vieme variť kameň, more

Tvár sa ti odovzdá,
tráve sa podobá

::: WAVE

In the grass I saw the dreams swimming
You resemble the waves
In the waves I heard the days singing
You´ll devote yourself to the words

And someone sleeps immeresed in them
Resembling the waves

If we can boil the stone and sea
The face will give itself to you

Resembling the grass

::: MESIAC

Pohľadom do tváre mesiaca
nepribúdam, nestrácam

::: MOONFACE

Looking into the face of the moon
I do not gain, I do not lose

::: NA CESTU

Dotyky som odovzdala čierno-čiernym tmám,
na cestu sa, na cestu sa, na cestu sa dám

Naplnil si prázdne miesto, čo si plniť mal
a hora sa premenila náhle na vulkán

Ach, aká ľahká cesta bola sem,
po chodníku naspäť sa avšak zľahla zem

Za sebou si nesiem vietor, na víchor ho mením,
teplo vzniká dlhodobým vzájomným trením

Naplnil si prázdne miesto, čo si plniť mal,
tak na cestu sa, na cestu sa, na cestu sa dám

Ach, aká ľahká cesta bola sem,
po chodníku naspäť sa avšak zľahla zem
Môžem ísť ďalej a môžem ostať stáť,
mojim váhaním sa priepasť rozrastá,
rozrastá…

Vietor nech rozveje to, čo je
Sneh nech zaveje to, čo je
Dážď nech zaleje to, čo je
Smiech nech zaveje to, čo je

::: DRUHÁ ZIMA

Zamrznutá už je pôda,
pritesná je moja koža,
či to ešte jednu zimu vydrží?

Pália ma ihličky ľadu,
odkradnú sa dni, čo tmavnú,
či to ešte jednu zimu vydrží?

Okolo mňa samé ploty,
nedočiahne ku mne dotyk,
či to zima ešte so mnou vydrží?

Jablká na strome zoschnú,
oblečiem si svoju kožu,
neviem, či v nej ešte chvíľu vydržím

::: ANOTHER WINTER

The soil has frozen
and my skin is too tight
Will it survive another winter?

The ice itches and burns
the darkening days fade
Will it survive another winter?

Just fences around me
emotions won´t reach me
Will the winter survive me?

The apples will dry on the branches
I will put my skin on
Not knowing if it survives another winter

::: SLONY

Po zemi krúžia a baobaby klátia
za chvosty sa vodiace slony
Ťažkými ranami do zeme zasadíš
dunivé, rušivé tóny

Z pecí teplo sála a zarýva sa list
Hlbšie než pod kôru zeme sa už nedá ísť

Potí sa zemina, pod váhou začínaš
do piesku vyrývať stopy
Ďalšími ranami, ďalšími slovami
sa vo významoch topíš

Zo zeme vyteká do vnútra človeka
voda, čo vraví, som živá
Voláš ju, saješ ju, za vlasy ťaháš ju
vždy, keď sa do nej vžívaš

::: ELEPHANTS

Elephants holding their tails
circle round the earth and knock down baobabs
Into the ground you seed rolling and disturbing sounds
with your heavy hands

The heat is emanating from the furnaces
The leaf is digging into you
The us nowhere deeper to go
than under the earth crust

The soil is sweating, under its weight
you start leaving your footprints into the sand
The more wounds, the more words
The deeper you drown in meanings

The water saying I am alive
is coming out of man´s heart
You keep calling it, sucking it, pulling its hair
anytime you put yourself in its place::: Ľubica Christophory

::: RIEKA

Keď sa ráno stalo dňom, rieka tiekla korytom
Voda dlhá kričala, koryto si hľadala

Keď sa rieka stala dnom, obráteným korytom
Voda malá z toho dna, keď sa rieky rozvodnia

Voda volá z toho dna, keď sa rieky rozzvonia
Voda tečie z toho dna, keď je rieka slobodná

::: RIVER

In a morning turning into a day, a river was flowing in its bed
Its water was screaming at its lenght, seeking its bed

The river became its own bottom, a reversed bed
The water from the bottom – so anxious
when the rivers are overflown

The water is calling from the bottom
when the rivers are ringing

The water is flowing up from the bottom
when the rivers are breaking free

::: TANCE

Tak jasne som horela

Tak jasne som svietila, až v krídlach som sa vznietila
a sukňa bola tienidlom a  tanec svetla horel mnou

A v poli moje tance
Tance, tance, tance

A noc sa stala mesiacom a jazero v nej kolesom,
v ktorom netancujem slobodná, keď zdrojom svetla vedieš ma

A v noci moje búrky
A v noci moje dažde
A v noci moje tance, tance, tance

Tak jasne som horela
Tak jasne som mu horela
Tak jasne som mnou horela
Tak jasne som tmou horela

A v noci moje búrky
A v poli stoja dažde
A v poli stoja tance, sukne, dlane,

tance, tance, tance!

::: DANCES

I was burning so bright

I was shining so bright that I caught fire on my wings
and my skirt was the lampshade,
the dance of light was burning through me

And in the field – my dances
Dances, dances, dances

And the night became the moon and the lake a wheel within it
As
I cannot dance free when you lead me with a torch

And at night – my storms
And at night my rain
And at night my dances

I was burning so bright
I was burning so bright for him

I was burning so bright alone
I was burning so bright through the darkness

And at night my storms
And in the field the rains stop
And in the field the dances, skirts and palms stop

My dances, my dances!

::: SVIECA

Zhasli sviecu,
k môjmu drieku dopadla dlaň

Kto nocou sa dotýka, keď všetko dotiká?
A ty, svieca, svieť

A tá malá hviezda, som ju sklamala,
vraj som za ňou liezla, dlho padala

Zhasli sviecu,
k môjmu drieku dopadla dlaň

Kto nocou sa dotýka, keď svetlo dotiká?

Keď sa zháša svieca
nočné motýle
so strachom sa hmýria,
noria do chvíle

A čo zhora dané na nás dopadne,
to sa teraz ranné znáša na pamäť

::: CANDLE

The candle has been flamed out
and a hand fell to my waist

Who is touching the night when the light is out?

I disappointed the star
climbing up to it to make it fall

When the candle goes out
the night moths puzzled with fear
drown into the very while

And what falls down from the height
Shall enter the memory

right after the night

::: POTOKY

Pokús sa pozbierať drobné záchvevy,
čo voda zachytí, bohaté potoky

Keď voda nadnáša v jazere list,
To, čo sa ponáša, musí z mysle zísť

To, čo sa zachytí, to, čo sa ponáša
To, čo ťa vychytí a z prúdu nadnáša

A čo sa zamkne, neviem nájsť
A keď sa zamkneš, neviem nájsť

::: STREAMS

Try to pick up the trembling
Brought by water in rich streams

When a leaf levitates in a lake
The so-alike moments need to fade

What stays, what is alike
What makes you in this stream alive

I cannot find it when it´s locked
I cannot find you when you´re locked

::: TRÁVA

Tráva, čo je to tráva?
– bolesť, ktorú noha vtláča do zeme
Tráva, čo je tráva?
– na rastúcich steblách sa to dozvieme

Výška, tej trávy výška
trhá, volá, dáva laná zo zeme
Výška, tej trávy výška

Zem, keď ňou hnem,
kam až skĺznem, keď ju v sebe otvorím?

Hlbina, varoval – hlbina,
kam až spadnem, keď sa do nej ponorím?
Hlbina, aká si hlbina?

Mlčanie, čo je to mlčanie?

::: GRASS

What is it grass then?
Pain pressed into the ground with a foot
It´s what we learn seeing it grow

The height of the grass,
it tears apart, cries and offers you the earth ropes

If I moved the earth
and open it up in myself
Where would I slip to?

He warned me of the depth:
How deep will you drown?
Depth – what are you like?

Silence , what are you like?Sdílejte | Share : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks