Začiatok mrznutia

:::

Krásny začiatok mrznutia,
nehnutú ma upúta

Napätie krehkých mlák,
pozbierané lístie

Nič nie je rovnaké,
je suis triste

:::

Krehké sklo do papiera,
mačka sa poneviera,

posledná v našej nežnosti

Kosti dojedeného,

ich ostré kontúry

:::

Ponurý si,
kontrasty sa zvyšujú

Tvoja cudzia dlaň

Lanie oči,
planiem ešte

Kontrasty sa zvyšujú

Sdílejte | Share : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.