Tráva + Druhá zima

:::

Nové texty/New lyrics! – Čítaj tu/Read here

:::

TRÁVA/GRASS


Moja úplne prvá pieseň. Vznikla za záhadných okolností okolo rybníka. Nechýbalo trepotavé mesačné svetlo zobúdzajúce oheň a pred rozbreskom vstávajúci rybár, štebotanie oslavujúce zlom nočného ticha do farieb a ruchu dňa. Na dne rybníka spali ryby.

My very first song. Written under very awkward circumstances. Trembling moonlight, a surprisingly lit fire in the cold, an all-in-a-sudden-appperance of a fisherman and early birds – celebrating the night´s ending, its transformation into a day of rush. In the meanwhile, the fish were sleeping at the bottom of the pond.

::: DRUHÁ ZIMA/ANOTHER WINTER

Pesnička prišla náhle do hotovej Tomášovej hudby. Jedno zasnežené ráno na sústredení v Ježkoviciach som sa už viac nezmestila do vlastnej kože.

This song came to life instantly into complete Tom´s music. One snowy morning on a band trip in Ježkovice I no longer felt space in my own skin.

Sdílejte | Share : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.