Ako bolo v Blansku?

:::

Oficiálne tretí koncert Lavy v Blansku sa odohral v maximálne komornej atmosfére čajovne Ulity. Komornej aj preto, lebo bolo tak málo divákov, tak sme mohli uplatniť takmer individuálny princíp. Ale asi skôr prevládli rozpaky a uvedomila som si, ako málo dokážem počas hrania komunikovať s publikom. Čím viac sa ponorím do hudby, tým intenzívnejšie sa uzatváram do svojich vnútorných svetov. A stačilo by mi ticho medzi pesničkami, temno v sále a svetlo sviečok, aby hovorili a všetko. Ale najmä to, čo hrám(e).

Osvetlenie sme však akosi po problémoch s nastavením zvuku zanedbali. Ale: practice makes better :)

Každopádne ďakujeme všetkým zúčastneným za milú odozvu a toleranciu, chuť spoznať niečo nové.

:::

The third official Lava concert in Blansko (20 minutes by car from Brno) was held in an utmost chamber atmosphere of a tearoom called Ulita. We could have treated the audience almost individually as few people came. But in the end we were more embarassed than individual :) and I realised how bad at concert communication I am. The more I sink into the music, the less open I am, closed in my inner landscapes. As for me, the silence between the songs, dim or candle light could be the only to speak :) Apart from the “message” in what we play.

We neglected the lighting however after problems with sound setting. Whatever: practice makes better :)

Thanks to anyone concerned, for kind response and tolerance, an urge to get to know to something new.

Sdílejte | Share : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks

One Response

  1. schizyfos Says:

    svojich vnútorných svetov. A stačilo by mi ticho medzi pesničkami, temno v sále a svetlo sviečok, aby hovorili a všetko… lebo inak citit smutok Vsetkeho bez ich pritomnosti

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.